<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia]]> http://www.adrgagauzia.md/ 17.01.2022 ro http://www.adrgagauzia.md/ Copyright (c) 2022 http://www.adrgagauzia.md/Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților <![CDATA[Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4286&t=/Presa/Noutati/Furnizor-de-servicii-privind-consolidarea-capacitatilor/ Detalii În scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilor, Solidarity Fund PL în Moldova a realizat în 2020 un „Raport de evaluare asupra potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană”. Rezultatele acestui Raport arată că în diferite orașe există un nivel diferit al necesităților de dezvoltare, reieșind din structura primăriilor și numărul personalului, precum și din capacitățile personale ale angajaților. Scopul serviciilor Elaborarea modulelor de instruiri descrise (planificare strategică și managementul proiectelor) și implementarea acestora în cadrul a cel puțin 2 evenimente organizate pentru actorii de nivel regional și local, al căror ]]> 11.01.2022 08:44 Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional <![CDATA[Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4250&t=/Presa/Noutati/Solidarity-Fund-PL-in-Moldova-angajeaza-Consultanta-pentru-elaborarea-unui-Manual-operational/ Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru ]]> 20.10.2021 13:52 Posibilitatea de a participa la Proiectul demonstrativ „Generarea și energia regenerabilă" <![CDATA[Posibilitatea de a participa la Proiectul demonstrativ „Generarea și energia regenerabilă" // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4222&t=/Presa/Noutati/Posibilitatea-de-a-participa-la-Proiectul-demonstrativ-Generarea-i-energia-regenerabila/ AO Green City Lab Moldova invită autoritățile / instituțiile publice (A/IP) și asociațiile de locatari / coproprietari în condominiu (AC) interesate să aplice pentru a deveni beneficiari ai proiectului ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile”. Despre proiect: Asociația Obștească ”Green City Lab Moldova” (GCL) a fost înființată la inițiativa și cu suportul Proiectului PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova” (OVDM) și activează în calitate de unitate de implementare pentru proiecte demonstrative ale OVDM. Proiectul demonstrativ ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile” este orientat spre Autoritățile ]]> 16.08.2021 11:33 GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT <![CDATA[GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4213&t=/Presa/Noutati/GRANTURI-DE-PANA-LA-2-MILIOANE-LEI-PENTRU-COMPANIILE-ORIENTATE-SPRE-EXPORT/ ODIMM lansează apelul de Granturi mari pentru companiile din Republica Moldova orientate spre export. Valoarea grantului este de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei.Contribuția proprie este de minim 50%.Termenul limită de depunere a aplicațiilor: 03.09.2021.Aplicarea la Grant se face în regim online: https://bit.ly/2Wmkvhj Suportul financiar va fi oferit prin Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora pentru: ✔ achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații;✔ înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală;✔ procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor ]]> 04.08.2021 10:49 Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. <![CDATA[Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4189&t=/Presa/Noutati/Proiectul-de-Rezilienta-Rurala-IFAD-VII-anunta-cel-de-al-doilea-apel-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022/ Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 USD poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole. Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală: Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare care va oferi condițiile necesare ]]> 22.06.2021 11:20 A fost lansat un program de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova <![CDATA[A fost lansat un program de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4172&t=/Presa/Noutati/A-fost-lansat-un-program-de-finantare-a-economiei-verzi-in-Republica-Moldova/ Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de noi tehnologii ecologice în cadrul Programului de Finanțare a Economiei Verzi (GEFF), derulat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansat astăzi în format online. Acesta prevede o linie de credit de până la 20 de milioane de euro, disponibili prin băncile locale, și consultanță gratuită beneficiarilor pentru a selecta tehnologiile cele mai potrivite. De împrumuturi pentru tehnologii verzi pot beneficia atât persoanele fizice sau asociațiile de proprietari de locuințe, cât și întreprinderile private. Beneficiarii pot ]]> 19.04.2021 13:53 Până la 60,000 Euro pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri <![CDATA[Până la 60,000 Euro pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4155&t=/Presa/Noutati/Pana-la-60000-Euro-pentru-crearea-i-dezvoltarea-Fondurilor-de-sustinere-a-antreprenoriatului-pentru-tineri/ Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea ]]> 24.03.2021 08:30 2021 <![CDATA[2021 // Planuri anuale de implementare a Strategiei]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=693&id=4149&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-anuale-de-implementare-a-Strategiei/2021/ 17.03.2021 14:12 2020 <![CDATA[2020 // Planuri anuale de implementare a Strategiei]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=693&id=4148&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-anuale-de-implementare-a-Strategiei/2020/ 17.03.2021 14:11 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) <![CDATA[ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4146&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/priglasenie-k-ucactiiu-v-protedure-gocudarctvennoi-zakupki-uclug-nebolisoi-ctoimocti-po-zakupke-kurcov-izuceniea-ruminckogo-eazika-onlain-dlea-clenov-regionalinogo-coveta-po-razvitiiu-povtorno/ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) ANUNȚ DE PARTICIPARE (CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEMBRI CRD)(REPETAT)]]> 15.03.2021 16:08 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 <![CDATA[ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 // Acte legislative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4143&t=/Legislatie/Acte-legislative/poctanovlenie-ob-utverjdenii-nationalinoi-programmi-razvitiea-gorodov-poliucov-rocta-v-recpublike-moldova-na-2021/ 11.03.2021 13:44 Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества <![CDATA[Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4142&t=/Presa/Noutati/agentctvo-regionalinogo-razvitiea-ato-gagauziea-obieavleaet-konkurc-na-zamesenie-vakantnoi-doljnocti-cpetialicta-po-vnesnemu-cotrudnicectvu-otdela-planirovaniea-i-regionalinogo-cotrudnicectva/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА Агентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества; Основные условия для участия в конкурсе: На указанную должность может ]]> 09.03.2021 13:20 Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов <![CDATA[Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4140&t=/Presa/Noutati/agentctvo-regionalinogo-razvitiea-ato-gagauziea-obieavleaet-konkurc-na-zamesenie-vakantnoi-doljnocti-cpetialicta-po-gocudarctvennim-zakupkam-otdela-integrirovannogo-menedjmenta-proektov/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  Агентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности:  Специалист по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов; Основные условия для участия в конкурсе: На указанную должность может поступить лицо, которое отвечает следующим условиям: является ]]> 09.03.2021 13:13 Вакансии на 09.03.2021 <![CDATA[Вакансии на 09.03.2021 // Funcții vacante]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=773&id=4139&t=/Informatii-utile/Functii-vacante/vakancii-na-09032021/ Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества     Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов ]]> 09.03.2021 13:04 Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) <![CDATA[Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4134&t=/Presa/Noutati/Anunt-privind-achizitia-publica-Digitalizarea-retelelor-de-utilitati-apa-i-canalizare-prin-utilizarea-programelor-GIS-cu-sursa-deschisa-open-source-GIS-software/ ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”. Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile ]]> 02.03.2021 15:41 Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) <![CDATA[Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4131&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Anunt-privind-achizitia-publica-Digitalizarea-retelelor-de-utilitati-apa-i-canalizare-prin-utilizarea-programelor-GIS-cu-sursa-deschisa-open-source-GIS-software/ ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”. Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile ]]> 02.03.2021 13:51 ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE <![CDATA[ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4128&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARELA-PROCEDURA-DE-ACHIZIIE-PUBLICA-DE-VALOARE-MICADE-ACHIZIIONAREA-CURSURILOR-DE-STUDIERE-A-LIMBII-ROMANE-ON-LINE-PENTRU-MEMBRII-CONSILIULUI-REGIONAL-PENTRU-DEZVOLTARE/ ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE ANUNȚ DE PARTICIPARE (CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEMBRI CRD)  ]]> 25.02.2021 15:15 ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. <![CDATA[ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4126&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARELA-PROCEDURA-DE-ACHIZIIE-PUBLICA-DE-VALOARE-MICADE-ELABORARE-A-STUDIULUI-DE-PREFEZABILITATE-PRIVIND-CONSTRUCIA-ADUCIUNILOR-REGIONALE-DE-APA-DIN-RAUL-PRUT-IN-LOCALITAILE-DIN-RAIOANELE-COMRAT-I-CEADAR-LUNGA/ ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE (STUDIU DE PREFEZABILITATE)]]> 25.02.2021 09:55 Planul de activitate al ADR UTA Găgăuzia pentru 2021 <![CDATA[Planul de activitate al ADR UTA Găgăuzia pentru 2021 // Planificare]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4124&t=/Achizitii-Publice/Planificare/Planul-de-activitate-al-ADR-UTA-Gagauzia-pentru-2021/ Plan de achizitii 2021 ADR UTA Gagauzia]]> 25.02.2021 08:44 Sesiune online de întrebări și răspunsuri: Fondul de Inovare pentru ODD/ concurs de proiecte <![CDATA[Sesiune online de întrebări și răspunsuri: Fondul de Inovare pentru ODD/ concurs de proiecte // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4122&t=/Presa/Noutati/Sesiune-online-de-intrebari-i-raspunsuri-Fondul-de-Inovare-pentru-ODD-concurs-de-proiecte/ În cadrul concursului de proiecte anunțat de Fondul de Inovare pentru ODD, se organizează o ședință online de întrebări și răspunsuri pentru organizațiile interesate de a depune o propunere de proiect în unul din cele 3 domenii prioritare: finanțe publice, domeniul social sau mediul înconjurător. Mai multe informații despre această oportunitate puteți găsi în anunțul recent al civic.md, secția granturi, dar și accesând pagina dedicată programului dat: https://www.sdgfundmoldova.com/. Evenimentul se va desfășura online joi 25 februarie, 2021, la ora 11:00, prin intermediul platformei Microsoft ]]> 18.02.2021 09:28 AIPA dă start Campaniei de recepționare a cererilor pentru subvenții post-investiționale <![CDATA[AIPA dă start Campaniei de recepționare a cererilor pentru subvenții post-investiționale // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4121&t=/Presa/Noutati/AIPA-da-start-Campaniei-de-receptionare-a-cererilor-pentru-subventii-post-investitionale/ În conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a dat startul recepționării dosarelor de acordare a subvențiilor post-investiționale, pentru anul curent. În acest an statul va sprijini fermierii, oferind subvenții pentru diverse sectoare, și anume: - construcția de sere;- înființarea plantațiilor multianuale;- procurarea tehnicii agricole;- dezvoltarea ]]> 16.02.2021 09:16 Состоялось первое заседание Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия в 2021 году <![CDATA[Состоялось первое заседание Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия в 2021 году // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4119&t=/Presa/Noutati/coctoealoci-pervoe-zacedanie-regionalinogo-coveta-po-razvitiiu-ato-gagauziea-v-2021-godu/ 9 февраля 2021 в офисе Агентства Регионального Развития состоялось первое заседание Регионального Совета по Развитию (РСР) АТО Гагаузия. По приглашению председателя Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия в заседании учувствовал государственный секретарь Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды (МСХРРОС) ]]> 09.02.2021 16:38 Сейчас проходит Заседание Регионального совета по развитию АТО Гагаузия <![CDATA[Сейчас проходит Заседание Регионального совета по развитию АТО Гагаузия // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4118&t=/Presa/Noutati/ceicac-prohodit-zacedanie-regionalinogo-coveta-po-razvitiiu-ato-gagauziea/ Сейчас проходит Заседание Регионального Совета по Развитию (РСР) АТО Гагаузия. Мероприятие проходит в офисе Агентства Регионального Развития АТО Гагаузия. На заседании совета присутствуют представители Министерства Сельского Хозяйства Регионального Развития и Окружающей Среды.]]> 09.02.2021 12:16 MADRM a prezentat prioritățile sectoriale în cadrul dialogului cu Misiunea UE privind asistența financiară pentru țara noastră în următorii șapte ani <![CDATA[MADRM a prezentat prioritățile sectoriale în cadrul dialogului cu Misiunea UE privind asistența financiară pentru țara noastră în următorii șapte ani // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4116&t=/Presa/Noutati/MADRM-a-prezentat-prioritatile-sectoriale-in-cadrul-dialogului-cu-Misiunea-UE-privind-asistenta-financiara-pentru-tara-noastra-in-urmatorii-apte-ani/ 4 februarie 2021, Chișinău - Conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a participat la o ședință online cu Misiunea Uniunii Europene, în care s-a discutat despre asistența financiară pentru Republica Moldova în următorii șapte ani.  Dialogul  s-a axat pe Planul Indicativ Multianual 2021 – 2027, ce urmează a fi elaborat de Uniunea Europeană și va prezenta domeniile prioritare ale Republicii Moldova. De asemenea, Planul va reflecta asistența financiară prevăzută pentru țara noastră în perioada vizată, în vederea realizării obiectivelor. În contextul principalului ]]> 09.02.2021 10:11 Concurs de proiecte în cadrul Fondului de Inovare pentru ODD <![CDATA[Concurs de proiecte în cadrul Fondului de Inovare pentru ODD // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4114&t=/Presa/Noutati/Concurs-de-proiecte-in-cadrul-Fondului-de-Inovare-pentru-ODD/ Proiectul GIZ ‘Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030’, a lansat un concurs de proiecte în cadrul Fondului de Inovare pentru ODD. Fondul a fost creat cu scopul de a susține implementarea a cel putin șase proiecte inovative de scară mică, pentru a susține implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Republica Moldova. Puteți contribui acum la dezvoltarea țării prin aplicarea cu o propunere de proiect în unul din următoarele trei domenii: finanțe publice, domeniul social sau mediul înconjurător. Propunerile ]]> 03.02.2021 14:44 EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali <![CDATA[EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4111&t=/Presa/Noutati/EXPORT-MISSION-un-nou-program-de-export-in-identificarea-noilor-parteneri-de-afaceri-straini-pentru-antreprenorii-locali/ Agenția de Investiții din Republica Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, anunță un nou Program cu genericul „Export Mission”, în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova. Programul prevede identificarea partenerilor de afaceri relevanți pe piețele-țintă: România, Germania, Țările Baltice, și organizarea sesiunilor bilaterale (B2B) individuale pentru contractarea livrărilor. Misiunile de afaceri se vor organiza pe sectoare, după cum urmează: Fructe proaspete și procesate – Germania, Țările Baltice Electronică, mașini, echipamente și utilaje – România, Germania Fabricarea de mobilă – România, Germania Tot ]]> 01.02.2021 08:56 Circa 220 de milioane de lei vor fi alocați în anul 2021 pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională <![CDATA[Circa 220 de milioane de lei vor fi alocați în anul 2021 pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4110&t=/Presa/Noutati/Circa-220-de-milioane-de-lei-vor-fi-alocati-in-anul-2021-pentru-finantarea-proiectelor-de-dezvoltare-regionala/ 28 ianuarie 2021, Chișinău – Membrii Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) s-au întrunit într-o ședință on-line pentru a discuta despre distribuirea mijloacelor financiare  ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru anul 2021. Potrivit Legii bugetului pentru anul curent (nr.258/2020), valoarea totală a FNDR, constituie 220 de milioane de lei. Din suma totală, 200 de milioane de lei vor fi distribuiți pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională și alte circa 20 de milioane de lei pentru cheltuieli de organizare ]]> 29.01.2021 09:47 HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice // Acte normative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=4108&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-HG3862020-din-17062020-cu-privire-la-planificarea-elaborarea-aprobarea-implementarea-monitorizarea-i-evaluarea-documentelor-de-politici-publice/ HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice]]> 26.01.2021 08:43 Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru creșterea nivelului de educație în domeniul agricol prin intermediul programelor media <![CDATA[Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru creșterea nivelului de educație în domeniul agricol prin intermediul programelor media // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4106&t=/Presa/Noutati/Proiectul-USAIDAPM-acorda-granturi-pentru-creterea-nivelului-de-educatie-in-domeniul-agricol-prin-intermediul-programelor-media/ Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de grant pentru dezvoltarea și distribuirea soluțiilor inovative în domeniul comunicării și a mass-mediei care vizează agricultorii moldoveni ce activează în lanțurile valorice susținute de Proiectul APM: mere, fructe sâmburoase, struguri de masă, pomușoare, miere și legume produse în câmp deschis. Solicitanții sunt încurajați să reflecte în mod creativ asupra metodelor pe care le vor utiliza pentru a ajunge la un public larg din sectorul agricol pentru a promova ]]> 25.01.2021 13:43 În atenția agenților economici din agricultură <![CDATA[În atenția agenților economici din agricultură // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4105&t=/Presa/Noutati/In-atentia-agentilor-economici-din-agricultura/ Centrul de Instruire CDT-AGRO SRL, vine cu rugămintea către dumneavoastră să informați primariile, agenții economici, fermierii din raion, ca in perioada de iarna se petrec cursuri la meseria :Tractorist-masinist in productia agricola. Durata studiilor – 3 luni. Programele de studii sunt aprobate de Ministerul Educatiei R.Moldova   Adresa: or.Hînceşti.str.Chişinăului 17 (Şcoala Profesională) Tel: 0/26921818; Mobil: 0/69156379 E-mail: cosmoraru@gmail.com       Administratorul Centrului de Instruire“CDT-AGRO” SRL                                                               Constantin Moraru]]> 25.01.2021 11:48