Mesaj de salut

   

Stimați vizitatori!

Bine ați venit pe site-ul al Agenției de dezvoltare regională UTA Găgăuzia!

Pagina-web www.adrgagauzia.md este principală sursă on-line  prin care puteți să accesați informația veridică privind activitățile desfășurate în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

ADR UTA Găgăuzia funcționează pe lîngă Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor al Republicii Moldova și este o instituție necomercială, care are scopul de a contribui la înlăturarea dezechilibrului în dezvoltarea regiunii precum și la asigurarea dezvoltarea durabilă a acestui teritoriu.

În vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economică și socială stabilite în documentele de planificare la nivel național și regional, este necesar să dezvoltăm regiuni dinamice și competitive. Anume din acest motiv ADR UTA Găgăuzia tinde a deveni un generator de programe și proiecte pentru dezvoltarea socială și economică a Găgăuziei. În acest scop Agenția a elaborat Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2020 Planul operațional regional 2017-2020, în care sunt reflectate proiecte investiționale de perspectivă în suma totală de 290 milioane de lei. În Documentul Unic de program 2017-2020, aprobat de către Guvernul RM din 25.01.2017 pentru finanțarea din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sunt incluse 5 proiecte în suma totală de 63 milioane de lei. Agenția planifică desfășurarea întrevederilor cu reprezentanții ambasadelor acreditate în Moldova, cu scopul de atragere a mijloacelor donatorilor pentru proiectele prioritare pentru dezvoltarea regiunii. Pentru o comunicare mai prodigioasă cu donatorii potențiali, agenția desfășoară activități  privind elaborarea programelor sectoriale în domenii ce țin de dezvoltarea economică, aprovizionarea cu apă și sanitație, infrastructura drumurilor de importanță regională, eficiență energetică a clădirilor publice, dezvoltarea atractivității turistice în regiune și gestionarea deșeurilor menajere solide.

Agenția de dezvoltare regională UTA Găgăuzia identifică și realizează programele de finanțare precum și serviciile pentru stimularea dezvoltării durabile a economiei, perteneriatului și antreprenoriatului. Proiectele regionale în domeniul de dezvoltare, implementate de către ADR UTA Găgăuzia, sunt menite să contribuie la dezvoltarea echilibrată a teritoriului, asigurând totodată dezvoltarea socio-economică a regiunii în baza standardelor europene.

Pe pagina-web a Agenției vor fi plasate diferite informații pentru familiarizarea publicului larg cu planurile și rapoartele referitoare la activitatea agenției. Pe pagina-web a Agenției veți putea afle ultimele noutăți din domeniul economiei, turismului, culturii inclusiv și despre activitățile, desfășurate în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

De asemenea, noi așteptăm propunerile Dumneavoastră, privind colaborarea în scopul pregătirii proiectelor de perspectivă care ar contribui la dezvoltarea regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia. Profesionalismul și organizarea colaboratorilor ne va permite să devenim împreună cu Dumneavoastră un catalizator de atragere a surselor de finanțare a donatorilor pentru realizarea proiectelor de dezvoltare.

Deși, agenția a fost instituită la finele anului 2016, noi deja avem unele realizări, dar cele mai ambițioase planuri sunt incluse în agenda noastră de viitor.

Mulțumesc pentru interesul manifestat față de activitaea Agenției de dezvoltare regională UTA Găgăuzia și sper la o colaborare productivă cu toți factorii cointeresați în dezvoltarea regiunii spre binele tuturor cetățenilor.


Cu respect,

Valerii Ianioglo

Directorul ADR UTA Găgăuzia.