Prima   -  Achiziții Publice   -  Proceduri - Результаты Открытых торгов №17/00534 от 05.05.2017 года относительно Ремонта дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакской в г. Чадыр-Лунга.

Результаты Открытых торгов №17/00534 от 05.05.2017 года относительно Ремонта дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакской в г. Чадыр-Лунга.

   
19.06.2017   2035 Accesări  

Stare procedura: Executarea contractului.


Obiectul achiziției: servicii de Reparare a drumului pe str. S. Lazo de la început până la str. Budjac în anul Ceadîr-Lunga.


Buletinul Achizițiilor Publice nr 30 от14.04.În 2017.


Numărul și tipul de procedura de achiziție: licitația publică nr 17/00534 de 05.05.2017 ani.


Tipul obiectului de achiziție: Lucrări.


Cod CPV: 45233142-6 (Reparație a drumului).


Sursa mijloacelor bugetare/banilor publici: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).


Administratorul de fonduri alocate: Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.


Beneficiarul de bunuri/servicii/ lucrări: Primăria, Ceadîr-Lunga.


Până la data limită de 05.05.2017, au fost depuse 4 oferte de la operatorii economici: Irinda Prim", SC "Nouconst" SRL, SRL "EcoTehLider", Credo Industry SRL.

În urma evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru a decis să recunoască câștigătoare oferta depusă de operatorul economic: CREDO INDUSTRY S. R. L.


Cu ofertă de: 9757572,64 lei.


Termenul de executare a lucrărilor este de: 12 luni


Termenul de garanție pentru lucrările efectuate: 5 ani. 


Contractul de antrepriză a fost încheiat între ADR UTA Găgăuzia, în calitate de Co-investitor, Primăria mun. Ceadîr-Lunga, în calitate de Beneficiar și CREDO INDUSTRY S. R. L., în calitate de antreprenor General.