Prima   -  Legislație   -  Acte normative - HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019

HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019

   
18.06.2019    
HGO1328/2016
ID intern unic: 368479 
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1328 
din 13.12.2016
pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea 
social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 
pentru perioada 2016-2019
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471 art Nr : 1440
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (se anexează).
2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acţiuni aprobat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia.
3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 1 februarie a anului în curs, raportul privind implementarea Planului de acţiuni menţionat.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Ministrul educaţiei Corina Fusu
Ministrul sănătăţii Ruxanda Glavan
Ministrul culturii Monica Babuc
Ministrul dezvoltării regionale
şi construcţiilor Vasile Bîtca
Ministrul tineretului şi sportului Victor Zubcu
Ministrul mediului Valeriu Munteanu
Ministrul apărării Anatolie Şalaru
Ministrul agriculturii 
şi industriei alimentare Eduard Grama
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei Stela Grigoraş
Ministrul transporturilor 
şi infrastructurii drumurilor Iurie Chirinciuc

Nr. 1328. Chişinău, 13 decembrie 2016.


    planul