Prima   -  Presa   -  Noutăți - Concurs de selectare a reprezentanților în componența Consiliului Regional

Concurs de selectare a reprezentanților în componența Consiliului Regional

   
07.07.2020   1108 Accesări  

În scopul executării Legii nr. 127 din 08.02.2008 " cu privire la măsurile de implementare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului (MADRM), anunță despre lansrea concursului pentru selectarea a 3 membri ai Consiliului Regional pentru dezvotare al UTA Găgăuzia:

-          Reprezentantul sectorului privat din partea r-nului Comrat;

-          Reprezentantul sectorului privat din partea r-nului Vulcănești;

-          Reprezentantul societății civile din partea r-nului Vulcănești (repetat)

Consiliul regional este o structură funcțională reprezentativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare RM, constituită pentru coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

Pentru participarea la concurs a reprezentanților sectorului privat candidatul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

-          să fie cetățean al Republicii Moldova;

-          să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-          nu mai puțin de 1 an de activitate în sectorul privat;

-          să cunoască limba de stat;

-          studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

Pentru participarea la concurs a reprezentanților societății civile candidatul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

-          să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-          cel puțin 1 an de experiență în realizarea proiectelor locale și regionale în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;

-          să cunoască limba de stat;

-          studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

-          experiența de implicare a organizației în proiecte publice;

-          posibilitatea candidatului de a participa la activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

-          posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Regional pentru dezvoltare.

Pentru a participa la concurs trebuie prezentate următoarele documente:

a) cererea de participare la concurs;

B) CV-candidat care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru Dezvoltare;

c) scrisoarea motivațională a candidatului;

d) copia Buletinului de identitate;

d) copii ale documentelor care confirmă studiile;

e) declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;

i) copia extrasului camerei de înregistrare (extras) a ONG-ului / întreprinderii;

k) CV-ul ONG-ului / întreprinderii;

l) Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră necesare: recomandări, copii ale documentelor, ce confirmă competențele profesionale, documente cu privire la situații financiare pentru ultimul an de activitate a ONG-urilor, pentru întreprinderi - bilanțul Contabil al întreprinderii - "Raport privind veniturile și cheltuielile».

Participanții interesați urmează să expedieze o scrisoare Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia la adresa: M. Comrat, str. adr.utag@gmail.com) - cu mențiunea "Scrisoarea CRD a UTA Găgăuzia /concurs/raion" [denumirea organizației]".

Termenul limită pentru primirea documentelor este 27 iulie 2020, ora 17.30 .

Persoana de contact: Kîssa Elena, specialist în Politici Regionale și cooperare externă, 029822347., mob. 079552077