Главная   -  Законодательство   -  Законодательные акты
Законодательные акты
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Положения об организации и функционировании Национального координационного совета по региональному и местному развитию № 172 от 16.03.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Положения об организации и функционировании Национального координационного совета по региональному и местному развитию № 172 от 16.03.2022
21.03.2022     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Положения об управлении финансовыми средствами Национального фонда регионального и местного развития № 152 от 09.03.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Положения об управлении финансовыми средствами Национального фонда регионального и местного развития № 152 от 09.03.2022
21.03.2022     
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021-2027 годы № 916  от  16.12.2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021-2027 годы № 916  от  16.12.2020 
11.03.2021     
   
ЗАКОН Nr. 239 от 13.10.2016 об утверждении Национальной стратегии регионального развития на 2016–2020 годы
ЗАКОН Nr. 239 от  13.10.2016 об утверждении Национальной стратегии регионального развития на 2016–2020 годы
02.11.2020     
Decizia CNCDR nr. 14/20 din 13.02.2020 prin care a fost aprobat Planul de finanțare din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2020.
Decizia CNCDR nr. 14/20 din 13.02.2020 prin care a fost aprobat Planul de finanțare din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2020. 
05.03.2020     
   
ЗАКОН Nr. 179 от 10.07.2008 о частно-государственном партнерстве
ЗАКОН Nr. 179  от  10.07.2008 о частно-государственном партнерстве 
07.09.2017     
ЗАКОН Nr. 81 от 18.03.2004 об инвестициях в предпринимательскую деятельность
ЗАКОН Nr. 81 от  18.03.2004 об инвестициях в предпринимательскую деятельность
07.09.2017     
   
ЗАКОН Nr. 845 от 03.01.1992 о предпринимательстве и предприятия
ЗАКОН Nr. 81 от  18.03.2004 об инвестициях в предпринимательскую деятельность
07.09.2017     
ЗАКОН Nr. 138 от 21.07.2007 о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах
ЗАКОН Nr. 138 от  21.07.2007 о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах
07.09.2017     
   
   
ЗАКОН «О государственных закупках» № 131 от 03.07.2015 г.
ЗАКОН «О государственных закупках» № 131 от 03.07.2015 г.
19.08.2017     
ЗАКОН Nr. 307 от 22.12.2016 о внесении дополнений в Закон о региональном развитии в Республике Молдова № 438-XVI от 28 декабря 2006 года
ЗАКОН Nr. 307  от  22.12.2016 о внесении дополнений в Закон о региональном развитии в Республике Молдова № 438-XVI от 28 декабря 2006 года
07.08.2017     
   
ЗАКОН Nr. 438 от 28.12.2006 о региональном развитии в Республике Молдова
ЗАКОН Nr. 438 от  28.12.2006 о региональном развитии в Республике Молдова
07.08.2017     
Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat
Prezenta lege stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalitățile de realizare, procedura de inițiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat.
Смотреть в : româna   русский   10.07.2008      Monitorul Oficial Nr. 165-166 din 02.09.2008  
   
Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.
Смотреть в : româna   русский   21.12.2007      Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008