Prima   -  Legislație   -  Acte legislative
Acte legislative
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
21.03.2022     
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
21.03.2022     
   
L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
LEGE privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
21.03.2022