Prima   -  Legislație   -  Acte legislative
Acte legislative
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
21.03.2022     
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
21.03.2022     
   
L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
LEGE privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
21.03.2022     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021-2027 годы № 916  от  16.12.2020 
11.03.2021     
   
LEGE Nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
LEGE Nr. 239 din  13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
02.11.2020     
LEGE Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
LEGE Nr. 179  din  10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
07.09.2017     
   
LEGE Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
LEGE Nr. 81 din  18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
07.09.2017     
   
   
Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016–2020
3._Strategia_Nationala_de_Dezvoltare_Regionala_2016-2020.pdf
07.09.2017     
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională
07.08.2017     
   
LEGE Nr. 307 din 22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
LEGE Nr. 307 din  22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
07.08.2017     
LEGE Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
LEGE Nr. 438 din  28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
07.08.2017     
   
Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat
Prezenta lege stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalitățile de realizare, procedura de inițiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat.
Vezi în : româna   русский   10.07.2008      Monitorul Oficial Nr. 165-166 din 02.09.2008  
Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.
Vezi în : româna   русский   21.12.2007      Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008