Prima   -  Presa   -  Noutăți
Noutăți
ANUNȚURI. Exprimarea de interes pentru ocuparea funcțiilor anunțate în cadrul Proiectului Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova
Anunțuri cu privire la exprimarea de interes pentru ocuparea funcțiilor anunțate în cadrul Proiectului Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova.02.06.2022. Moldova Water Security and Sanitation Project (MWSSP)REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST  CHIEF WSS ENGINEERToRREQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
15.06.2022   548 Accesări   
Moldova Future Technologies Activity (FTA) - Request for Applications (RFA) No. 2022-001 - Modification 1
Request for Applications (RFA) No. 2022-001 - Modification 1Initial Issuance Date: May 24, 2022Modification 1 Issuance Date: May 31, 2022Closing Date: June 30, 2022The Moldova Future Technologies Activity (FTA), funded by USAID and the Government of Sweden, and implemented by Chemonics International, is seeking grant applications from companies from manufacturing industries (i.e. fashion/light industries, automotive, furniture, engineering, etc.). The purpose of the anticipated grants is to endow eligible companies with equipment, software and technologies that will enable automation and digitalization
01.06.2022   1052 Accesări   
   
UCIP IFAD lansează concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale.
Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:a) Infrastructura de irigareProiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune terenurile beneficiarilor cu hidranți (la necesitate), bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare
01.06.2022   848 Accesări   
Ambasada Canadei în Republica Moldova anunță apel de propuneri de proiecte în cadrul programului Fondul Canadian pentru inițiative locale
Programul este conceput pentru a sprijini proiecte la scară mică însă cu impact ridicat în țările în curs de dezvoltare, care se aliniază la domeniile prioritare tematice de implicare ale Global Affairs Canada. Programul este îndreptat către proiecte la nivel local. Proiectele sunt selectate și aprobate de ambasada sau înaltul comision al Canadei.Programul Fondul Canadian pentru inițiative locale servește, de asemenea, la sprijinirea relațiilor bilaterale pozitive dintre Canada și țările beneficiare și societățile lor civile, prin aprofundarea contactelor și sprijinirea
18.04.2022   1427 Accesări   
   
Pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei s-au alocat pentru dezvoltarea regională și locală
Pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei s-au alocat pentru dezvoltarea regională și locală. O bună parte din acești bani, 470 de milioane lei, sunt orientați pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare la nivel de localități, pentru construcția și renovarea școlilor și grădinițelor, a caselor de cultură, terenurilor de joacă pentru copii, a sălilor sportive, dar și pentru măsuri de eficientizare energetică a clădirilor publice.
25.03.2022   1032 Accesări   
Start Concursului de propuneri de proiecte în cadrul Programul național de dezvoltare locală „Satul European”
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională anunță lansarea Concursului de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de Dezvoltare Locală „Satul European”. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Primăriile pot depune propuneri de proiecte pentru construcția sau modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru renovarea grădinițelor, școlilor, caselor de cultură și a altor obiecte de infrastructură locală. Pot fi propuneri de proiecte
21.03.2022   1644 Accesări   
   
Un nou nivel de cooperare cu Solidarity Fund PL
ADR UTA Găgăuzia a discutat joi, 10 martie 2022 cu Tomasz Horbowski, directorul Solidarity Fund PL în Moldova privind realizările comune ale instituțiilor și continuarea cooperării în astfel de domenii ca revitalizarea urbană și dezvoltarea orașelor-poli de creștere.În cadrul întâlnirii de lucru cu reprezentanții Solidarity Fund PL în Moldova, Tatiana Donceva, directorul ADR UTA Găgăuzia, a menționat că dezvoltarea urbană este una dintre prioritățile Programului Operațional Regional al ADR UTA Găgăuzia pentru anii 2022-2024.ADR UTA Găgăuzia va continua să colaboreze
11.03.2022   1067 Accesări   
Granturi de maxim 300 000 de dolari pentru proiecte de infrastructură
Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibiliTipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:Infrastructura de irigareProiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei. De obicei, aceste sisteme includ: stația de pompare, conducta de aducțiune terenurile beneficiarilor cu hidranți (la necesitate), bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de
04.03.2022   1267 Accesări   
   
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Moldova sunt invitate să dobândească cunoștințe despre eficiența utilizării resurselor
EU4Environment, programul de mediu al UE (un program regional finanțat de Uniunea Europeană) caută IMM-uri să participe la programul RECP ca companii demonstrative și/sau membri ai cluburilor RECP din Cahul și Găgăuzia.În cadrul campaniei eu4environment, finanțată de UE, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) organizează evenimente dedicate eficienței resurselor și producției mai curate (RECP) în Moldova pentru întreprinderile industriale. Acestea sunt implementate cu sprijinul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și mijlocii (ODIMM).RECP este una dintre cele mai relevante
02.03.2022   1153 Accesări   
Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților
DetaliiÎn scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilor, Solidarity Fund PL în Moldova a realizat în 2020 un „Raport de evaluare asupra potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană”. Rezultatele acestui Raport arată că în diferite orașe există un nivel diferit al necesităților de dezvoltare, reieșind din structura primăriilor și numărul personalului, precum și din capacitățile personale ale angajaților.Scopul serviciilorElaborarea modulelor de instruiri descrise (planificare strategică și managementul proiectelor) și implementarea acestora în cadrul a cel puțin 2 evenimente organizate pentru actorii de nivel regional și local, al căror
11.01.2022   1409 Accesări   
   
Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional
Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru
20.10.2021   1509 Accesări   
Posibilitatea de a participa la Proiectul demonstrativ „Generarea și energia regenerabilă"
AO Green City Lab Moldova invită autoritățile / instituțiile publice (A/IP) și asociațiile de locatari / coproprietari în condominiu (AC) interesate să aplice pentru a deveni beneficiari ai proiectului ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile”.Despre proiect:Asociația Obștească ”Green City Lab Moldova” (GCL) a fost înființată la inițiativa și cu suportul Proiectului PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova” (OVDM) și activează în calitate de unitate de implementare pentru proiecte demonstrative ale OVDM.Proiectul demonstrativ ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile” este orientat spre Autoritățile
16.08.2021   1773 Accesări   
   
GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT
ODIMM lansează apelul de Granturi mari pentru companiile din Republica Moldova orientate spre export.Valoarea grantului este de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei.Contribuția proprie este de minim 50%.Termenul limită de depunere a aplicațiilor: 03.09.2021.Aplicarea la Grant se face în regim online: https://bit.ly/2WmkvhjSuportul financiar va fi oferit prin Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora pentru:✔ achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații;✔ înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală;✔ procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor
04.08.2021   1618 Accesări   
Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022.
Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022.Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 USD poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare care va oferi condițiile necesare
22.06.2021   1709 Accesări   
   
A fost lansat un program de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de noi tehnologii ecologice în cadrul Programului de Finanțare a Economiei Verzi (GEFF), derulat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansat astăzi în format online.Acesta prevede o linie de credit de până la 20 de milioane de euro, disponibili prin băncile locale, și consultanță gratuită beneficiarilor pentru a selecta tehnologiile cele mai potrivite.De împrumuturi pentru tehnologii verzi pot beneficia atât persoanele fizice sau asociațiile de proprietari de locuințe, cât și întreprinderile private.Beneficiarii pot
19.04.2021   1933 Accesări   
Până la 60,000 Euro pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri
Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri.Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea
24.03.2021   2042 Accesări   
   
Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСААгентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества;Основные условия для участия в конкурсе:На указанную должность может
09.03.2021   1831 Accesări   
Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА Агентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов;Основные условия для участия в конкурсе:На указанную должность может поступить лицо, которое отвечает следующим условиям:является
09.03.2021   2032 Accesări   
   
Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software)
ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”.Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile
02.03.2021   1797 Accesări   
Sesiune online de întrebări și răspunsuri: Fondul de Inovare pentru ODD/ concurs de proiecte
În cadrul concursului de proiecte anunțat de Fondul de Inovare pentru ODD, se organizează o ședință online de întrebări și răspunsuri pentru organizațiile interesate de a depune o propunere de proiect în unul din cele 3 domenii prioritare: finanțe publice, domeniul social sau mediul înconjurător. Mai multe informații despre această oportunitate puteți găsi în anunțul recent al civic.md, secția granturi, dar și accesând pagina dedicată programului dat: https://www.sdgfundmoldova.com/.Evenimentul se va desfășura online joi 25 februarie, 2021, la ora 11:00, prin intermediul platformei Microsoft
18.02.2021   3758 Accesări   
   
1 2 3 4 5 6 »»